Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Lezing over klooster Sint Juliana in Rottum.

Donderdag 17 maart is er een lezing om 20.00 uur in Vita Nova over het klooster Sint Juliana dat vroeger in Rottum heeft gestaan, deze lezing wordt verzorgd door dhr. A. Gramsbergen en dhr. W. van Wijnen.

In de zomer van 2011 hebben de heren Gramsbergen en van Wijnen een onderzoek uitgevoerd naar de fundamenten van het kloostercomplex, zij hebben daarbij gebruik gemaakt van weerstandsmetingen.
Zij zullen hier uitgebreid over vertellen, na afloop van het onderzoek is er door een projectgroep een prachtige 3-D animatie van het klooster gemaakt, die een getrouw beeld weergeeft hoe het klosster er heeft uitgezien en deze zullen zij tijdens de lezing laten zien. Ook is er gelegenheid om het boekje + dvd (Rottum en zijn klooster) te kopen voor € 15,00

15032016KloosterJuliana

Rottum ligt op een oude wierde. De vondst van enkele Romeinse beeldjes suggereert, dat de bewoners van Rottum al kort na het begin van de jaartelling handel dreven. Omstreeks 1200 werd op de wierde het Benedictijner klooster St. Juliana gebouwd. Het klooster maakte aanvankelijk een zekere bloei door. Het bezat uitgebreide landerijen in de omgeving en een belangrijk deel van het eiland Rottumeroog.

Toegang gratis. Koffie/thee met koek € 4,00

Bron en Foto: Historische Vereniging (15 maart 2016)