Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

School Kerk Gezinsdienst.

Op Zondag 13 maart zal er een School Kerk Gezinsdienst georganiseerd worden. Thema: Een nieuw begin. Deze dienst is in samenwerking met CBS Wicher Zitsema. De kinderen hebben op school leuke dingen gemaakt rondom het thema: een nieuw begin. Het beloofd weer een mooie dienst te worden.

07032016NieuwBegin

Er is aandacht voor het nieuwe begin van de lente, een nieuw begin die je maakt als je verhuisd naar een andere plaats of zelfs een ander land. Een nieuw begin nadat je iets vervelends hebt gedaan of hebt meegemaakt. Van iets ouds kan zelfs iets nieuws gemaakt worden. Iedereen is van harte welkom om dit alles te bewonderen tijdens de dienst die om 9.30 uur in de Hoeksteenkerk begint.

Bron: PKN Middelstum (7 maart 2016)