Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Spong verzoekt Hof om strafvervolging NAM.

Vandaag hebben de advocaten Gerard Spong en Emile van Reydt namens de Groninger Bodem Beweging (GBB) en enkele individuele gedupeerden het gerechtshof in Leeuwarden verzocht te bevelen dat de NAM strafrechtelijk wordt vervolgd.

Eerder deden zij aangifte bij het openbaar ministerie, dat heeft besloten de zaak te seponeren. De klacht bij het gerechtshof kan het openbaar ministerie dwingen de vervolging alsnog door te zetten. De gedupeerden vinden dat de NAM en haar bestuurders moeten worden vervolgd voor het vernielen van gebouwen waarbij levensgevaar te duchten is, alsook voor het witwassen van de met de gasboringen verkregen opbrengsten.

Het gerechtshof oordeelde in een eerdere zaak dat de NAM niet hoefde te worden vervolgd omdat de gaswinning al onderwerp was van een maatschappelijk en politiek debat. Gerard Spong: ‘Dat een onderwerp maatschappelijk controversieel is houdt het openbaar ministerie zelden tegen, kijk maar naar de vervolging van coffeeshops voor de bevoorrading aan de achterdeur. Het is een gelegenheidsargument, terwijl de belangen voor de gedupeerden bij een strafrechtelijke vervolging enorm zijn.’

11092015GBB-logo

Bovendien ligt de zaak nu anders, vanwege Europese rechtspraak op dit punt. De gedupeerden vinden dat de NAM door de gasboringen en de daardoor veroorzaakte aardbevingen de levens van de inwoners van het Groningerveld willens en wetens in gevaar heeft gebracht. Zowel de NAM als de overheid hebben deze reële risico’s de gasboringen voor lief genomen. Dat oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid eerder ook al. Advocaat Emile van Reydt: ‘In vergelijkbare gevallen heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat strafrechtelijke vervolging geboden is, omdat de overheid de plicht heeft burgers tegen zulk gevaar te beschermen. Gelet op die verdragsrechtelijke verplichting is ook de gevraagde vervolging van de NAM geboden.’

Het gerechtshof in Leeuwarden zal de zaak vermoedelijk in de loop van het voorjaar in behandeling nemen en beslissen of de NAM zich voor de strafrechter moet verantwoorden.

Bron: Groninger Bodem Beweging (4 februari 2016) foto toestel Archief