Geslaagd carillonconcert onder een strak blauwe hemel.

Het is altijd een beetje lastig over je eigen prestatie te schrijven, maar ik denk dat ik er toch niet ver naast zit het carillonconcert met medewerking van de Malletband Concordia als zeer geslaagd te mogen
bestempelen.

16072018 Carillonconcert 1

Boven in de toren hoorde ik tien minuten voor het concert, naast het vrolijke getjilp van de gierzwaluwen, het aangename geroezemoes van het publiek, maar dat er meer dan 100 luisteraars waren, had ik niet verwacht.
In korte tijd is er met de talenten van de Malletband onder de bezielende leiding van Simon Haakmeester een programma ingestudeerd waarbij de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van het samenspelen goed in kaart zijn gebracht.

16072018 Carillonconcert 2

Hoe krijg je het Hemonycarillon, met haar perfecte oude  middentoonstemming, in harmonie met de gelijkzwevend gestemde instrumenten van de malletband, die allemaal ook nog eens een halve toon lager staan? Veel gepuzzel, op het laatst nog gauw wat wijzigingen in het programma aangebracht, en gelukkig klopten alle toonsoorten en konden we - dankzij de uitstekende technische verbinding van Peter Zuidhof - bij een paar nummers goed samenspelen.

16072018 Carillonconcert 3

Het publiek genoot er met volle teugen van, bleek steeds uit het applaus en wat was het een prachtig plaatje: de Malletband met haar veelheid aan instrumenten op het multifunctionele nieuwe kunstwerk van Paul Rinket,
waar iedereen zoveel plezier aan beleeft. Zweten in de zon, en soms ook zweten of alle noten goed gespeeld zouden worden en of we de afspraken allemaal goed hadden onthouden, maar dankzij de stimulerende leiding van Simon Haakmeester, die onverstoorbaar steeds de rust zelve bleef, kwam alles goed. En was dit een van die mooie zomerconcerten die we ons nog lang zullen heugen. Dank aan alle medewerkers. En dank aan het enthousiaste publiek, want daar doe je het voor!

Onze fotograaf was aanwezig bij het practige concert en maakte een FOTOVERSLAG.

Bron: Henk Veldman Namens de Commissie Hemonybeiaard  (16 juli 2018) foto toestel Janneke van der Laan