Start haalbaarheidsonderzoek voor behoud
woonzorgcentrum Hippolytushoes Middelstum.

De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) gaat samen met de dorps coöperatie Middelstum i.o. een haalbaarheidsstudie verrichten naar de mogelijkheid van samenwerking en de invulling van diverse zorgfaciliteiten in het Hippolytushoes in Middelstum. Mogelijk sluiten andere zorgaanbieders aan.

Indien deze haalbaarheidsstudie een positieve uitkomst geeft, worden NNCZ en mogelijk andere zorgaanbieders de nieuwe huurders van het Hippolytushoes. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het voortbestaan van het Hippolytushoes voor Middelstum en omgeving. De verwachting is dat - als onderdeel van de haalbaarheidsstudie - eind september de procedures, om te komen tot een gezamenlijke exploitatie, opgestart kunnen worden. NNCZ en de Dorps coöperatie streven ernaar hun gezamenlijke activiteiten in het Hippolytushoes op 1 januari 2019 te starten. 

02032016Hippolytushoes Middelstum

Samenwerking
De samenwerking tussen NNCZ , dorpscooperaties en andere aanbieders is niet nieuw. Vorig jaar zijn ze, samen met de zorg coöperatie ter plaatse en Cosis (zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking) een samenwerking in Noordbroek aangegaan in Woonzorgcentrum Gockingaheem , die voor alle partijen in de praktijk succesvol werkt. De haalbaarheidsstudie voor de overname van het Hippolytushoes in Middelstum richt zich vooral op het creëren van een toekomstbestendige situatie rondom invulling zorgvraag, gebouw en samenwerking met inwoners van Middelstum e.o. De Dorpscoöperatie Middelstum in oprichting wordt dan ook nauw betrokken bij de onderzoeken en zal onderdeel uitmaken van de toekomstige samenwerking. Een lid van de initiatiefgroep Dorpscoöperatie Middelstum, zal namens de Dorpscoöperatie meewerken aan de haalbaarheidsstudie.

Extra stimulans
De huidige huurder van het Hippolytushoes- Zonnehuisgroep Noord - heeft vorig jaar te kennen gegeven dat ze haar contract per augustus 2019 beëindigd. Hiermee dreigde een sluiting van het Hippolytushoes. Diverse initiatieven zijn in de tussentijd op haalbaarheid onderzocht en verder ontwikkeld om het woonzorgcentrum voor sluiting te behouden, waaronder de oprichting van een dorpscoöperatie. Deze plannen zijn ontstaan vanuit de wens om als bewoner een grotere rol te kunnen spelen bij het in standhouden van voldoende hulp, steun, zorg en activiteiten in Middelstum en omgeving. Tevens was dit een belangrijke voorwaarde om de huidige zorginstelling ‘ het Hippolytushoes’ - die met sluiting werd bedreigd - voor het dorp te behouden. Voor de dorpscoöperatie in oprichting betekent deze ontwikkeling en toekomstige nieuwe invulling van het Hippolytushoes een extra stimulans voor de verdere opzet van haar activiteiten.

Bron: Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ)- (22 juni 2018) foto toestel Archief