Onkruid: de openbare ruimte is soms groener dan u gewend was.

Sinds 2016 is Loppersum een gifvrije gemeente. Dat betekent dat voor het beheer van de openbare ruimte geen chemische middelen als RoundUp meer worden gebruikt. De werkzame stof in RoundUp (glyfosaat) is in het milieu slecht afbreekbaar. Glyfosaat belandt in het grond- en oppervlaktewater en komt op die manier terecht in ons drinkwater. Daarom heeft de minister besloten tot een verbod op het gebruik van middelen met glyfosaat door overheden.

11062018 Onkruid 1

Zo worden diverse straten achtergelaten na het maaien door de groenaannemer van de gemeente.

De gevolgen van het gifvrij beheer van onkruid is dat straten en trottoir soms groener zijn dan u gewend was. Het kan zijn dat uw straat en dorp er tijdelijk minder fraai uitziet. Met name in de zogenaamde 'grasmaanden' (de periode dat gras en onkruid het hardst groeit door gunstige omstandigheden met hoge temperaturen en geregeld een regenbui) is de beheersing van gras en onkruid een grote opgave. De gemeente Loppersum en de groenaannemer zijn met man en macht aan het werk om de openbare ruimte op orde te houden. Maar we vragen ook begrip wanneer dit niet altijd goed lukt.

11062018 Onkruid 2

Zo worden diverse straten achtergelaten na het maaien door de groenaannemer van de gemeente.

Wij vragen ook uw hulp
U kunt ons helpen door zelf het trottoir en de goot voor uw woning af en toe schoon te krabben. Daarnaast voorkomt het regelmatig schoonvegen van de stoep en goot met een harde bezem veel onkruidgroei. Zaadjes en kleine kiemplantjes worden daarmee verwijderd. Er zijn al inwoners die dit doen en wij waarderen dit enorm. Zo houden we de dorpen samen netjes.

11062018 Onkruid 3

Zo worden diverse straten achtergelaten na het maaien door de groenaannemer van de gemeente.

Biodiversiteit
Het is vervelend dat de straten en trottoirs momenteel begroeid zijn met onkruid. Toch heeft deze natuurlijke begroeiing ook voordelen. Zo is het gunstig voor insecten, de bloemen van deze planten is namelijk hun voedsel. Insecten en bloemenzaden worden gegeten door vogels. Hierdoor is er tijdens het broedseizoen ook meer voedsel voor hen en komt dit de natuur en de biodiversiteit ten goede.

11062018 Onkruid 4

Zo worden diverse straten achtergelaten na het maaien door de groenaannemer van de gemeente.

Meldpunt Openbare Ruimte
Heeft u een vraag of ziet u gebreken in de openbare ruimte? Meld het dan bij de gemeente via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Bron: Gemeente Loppersum (11 juni 2018) foto toestel Jaap van der Laan