Indrukwekkende 4 mei viering op het Concordiaplein.
Je hoorde alleen de vogels fluiten.

De stille tocht voorafgaande aan de 4 mei herdenking was vooral indrukwekkend. Heel langzaam hoorde je de roffelende trommels steeds dichterbij komen. Op een zonnig Concordiaplein waren weer heel veel mensen samengekomen om te gedenken. Iedereen denkt en gedenkt op zijn of haar eigen manier. En dan is vooral de stilte en het samenzijn verbindend. En hoe mooi is het dan dat er ook steeds meer kinderen hierbij aanwezig zijn? Er werden diverse kransen en bloemen gelegd en natuurlijk werden er warme en mooie woorden gesproken.

05052018 Dodenherdenking 1


Onderstaand de toespraak van wethouder Bé Schollema van de gemeente Loppersum.

Dames en heren. Goedenavond. Dank dat ik namens de gemeente kort het woord mag voeren. Dank ook aan het 4 mei comité voor de nieuwe invulling van vanavond. Een stille tocht, het even stilstaan met de kinderen bij de stolpersteine. In alle kalmte een roos leggen op de koude stenen.

Het doordringt ons allen wederom van het feit maar bovenal het gevoel dat ook in en om Middelstum ten tijde van de oorlog onmenselijk leed heeft plaatsgevonden. Dank aan alle aanwezigen dat we samen in stilte bijeen kunnen zijn. 2 minuten even geen geluid. Stilte. Een paar vogels die in kameraadschap fluitend, de groep mensen aanschouwd die vredig bijeengekomen is om in stilte te herdenken. Bovenal niet te vergeten.

05052018 Dodenherdenking 2

Zoals dhr Schilthuis al aangaf heeft het nationaal comité 4 en 5 mei binnen het meerjarig thema “vrijheid geef je door” verzet als leidraad gekozen. Met als vraag: Wat zou jij doen? Zou je een wildvreemde een veilig heenkomen bieden als zij plotseling aanbelt. Je de kans loopt dat je er zelf door opgepakt wordt.

Zou je iets schrijven, vermenigvuldigen en zelf rondsturen om anderen te overtuigen van je gelijk ook als deportatie je deel zou kunnen vallen. Zou je zonder eigenbelang en zonder de gevolgen te overzien er blindelings voor een ander kunnen zijn? Verzet is geen simpele keuze. Terugkijkend op 5 jaar oorlog en alle oorlogen daarna. Achteraf is het allemaal heel logisch, spannend en juist maar… Zou je het echt doen als het oorlog was.
Verzet is niet iets wat alleen nodig is als het oorlog is. Ook als er oorlog dreigt of zelfs alleen maar onrecht. Groot of klein.

05052018 Dodenherdenking 3

Kortom verzet is ook nu soms nodig. Tegen individuen of groepen die niet zozeer iets anders willen of denken, dat is immers vrijheid en dus een groot goed. Nee verzet is nodig tegen degene die dat wat we hebben opgebouwd en koesteren omver willen werpen voor eigen gewin of ter destructie van andermans welbevinden. Bijvoorbeeld als het gaat om iemand die voornemens is lawaai te maken terwijl wij er nou juist voor kiezen om even stil te zijn.

05052018 Dodenherdenking 4

Houd het hoofd koel. Geef aandacht aan dat wat je wilt dat groeit. Koester onze vrijheid, kansen en mogelijkheden. Maar kom in verzet. Kom in verzet als het er echt toe doet. Van onrecht groot of klein tot het verzet gewoon om er voor een ander te zijn.

Dank voor uw aandacht.

Bekijk het FOTOVERSLAG van de dodenherdenking in Middelstum.

Bron: Team Middelstum-info (5 mei 2018) foto toestel Jannes Klaassen