De Groninger gemeenten in de kern
van het aardbevingsgebied maken zich
grote zorgen over de voortgang versterking
en veiligheid.

De gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied zijn uiteraard zeer content met besluit de gaskraan binnen afzienbare tijd dicht te draaien. Dit is voor de langere termijn een forse verbetering voor de veiligheid en leefbaarheid van het onze inwoners. Echter het is niet realistisch dat op korte termijn de risico‚Äôs op aardbevingen - zoals in januari in Zeerijp en recent nog in Garsthuizen - drastisch door de gefaseerde afbouw van de gaswinning afnemen.

26042018 Gemeenten


We zijn dan ook van mening dat het afgesproken programma van inspecties, engineering en uitvoering van de versterking moet worden voorgezet. Dit totdat ondubbelzinnig blijkt dat door de verlaging van de gaswinning ook voor de korte en middellange termijn een andere aanpak veilig en beter is. De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de overheid mag niet verder onder druk komen. Op veel plekken in het kerngebied is het van groot belang het contact met de inwoners in stand te houden en hun vertrouwen niet te verliezen. Dit is en blijft onze inzet voor de verdere gesprekken met minister Wiebes.

De colleges van B&W van de aardbevingsgemeenten vinden dat er voor de inwoners die vaak al jaren in onzekerheid verkeren zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen. Het is onverteerbaar dat inwoners - die al maanden op hun versterkingsadviezen wachten - nog langer in onzekerheid moeten verkeren. Het is inmiddels duidelijk dat deze lange onzekerheid en gevoelens van onveiligheid grote gevolgen heeft voor de levenskwaliteit van de inwoners van onze gemeenten. Langer uitstel is niet acceptabel!

Bron: Gemeente Loppersum (26 april 2018)