Scholen in actie.

De bovenbouw groepen van de drie basisscholen zijn vrijdag na de pauze in actie geweest om het zwerfvuil in ons dorp aan te pakken. Ze hadden er echt zin in. Hesjes aan, handschoenen aan, grijper in de hand en een vrolijk gezicht …. ..,we gaan er voor. Zeker na de gastles 16 maart van Peter Smith waren ze zeer gemotiveerd. (Zie verslag van 16 maart).

 24032018 Middelstum Schoon Scholen 1

Dat het zwerfvuil een milieuprobleem is, hebben ze goed begrepen. Ze stimuleren elkaar; dat iets kleins doen impact heeft. Vooraf aan de klus, moet je wat energie op doen. Dus voor de pauze hebben de groepen fruit gekregen van Plusmarkt Tuitman. Plusmarkt heel erg bedankt voor de sponsoring. Elke school kreeg een doos met recycle opdrachten, met een SUPER werd dat in dank aangenomen. Daarna het dorp in met groepjes. Het ging allemaal perfect.

24032018 Middelstum Schoon Scholen 2

Sommige delen van het dorp zijn vrij schoon terwijl in andere delen veel afval ligt. Al met al is er toch nog veel opgehaald. Van de 10 containers die de gemeente beschikbaar heeft gesteld , waren er 6 helemaal vol. Leerkrachten en kinderen vonden /vinden dit een goede actie. Wanneer 25 % van de inwoners elke dag één stukje zwerfafval opruimt , blijft het dorp schoon. Straks wanneer het toerisme weer op gang komt, kunnen we met trots ons dorp laten zien.

Scholen bedankt!!!!!!!

Wubbo Toolsema maakte een mooi FOTOVERSLAG van de opruimactie door de scholen.

Bron : St. Dorpsbelangen (24 maart 2018) foto toestel Wubbo Toolsema