Onderkenning gevaarlijke verkeerssituatie
en slappe reactie van gemeente Loppersum.

Sinds vorige week maandag is er aan de Boerdamsterweg gestart met de bouwversterkende maatregelen aan de huurwoningen. Het betreft de woningen vlakbij het kruispunt Coendersweg/Ploegersweg. Sinds die tijd is de situatie ter plekke zeer onoverzichtelijk geworden, mede door het werk- en bouwverkeer. Dit zorgt op de piekmomenten van het halen en brengen van kinderen naar de Wicher Zitsema en de Klim-op voor gevaarlijke situaties. Naast ouders en kinderen, hebben ook omwonende en passanten van de Ploegersweg/ Coendersweg last van de ontstane situatie.

23032018 Verkeerssituatie 1


Vooral in de ochtend is er een samenloop van verkeer door het gezamenlijke brengmoment van beide scholen in combinatie met woon-werkverkeer dat gebruik maakt van de Ploegersweg/Coendersweg. Helaas worden er op en rondom het kruispunt op allerlei plekken werk- en bouwverkeer geparkeerd wat erg hinderlijk is bij het doorrijden of passeren van het kruispunt. Daarnaast wordt er veelal het zicht ontnomen van automobilisten en fietsers. Helaas heeft de gemeente vooraf niet geanticipeerd op de situatie en blijft tot op heden nog steeds in gebreke om de situatie te verduidelijken of het verkeer in goede banen te leiden door bijvoorbeeld een scholenroute en/of parkeerverboden. Hierdoor komt het verkeer letterlijk van alle kanten. Daarnaast ontbreekt er op het gedeelte van de Boerdamsterweg dat vóór de Klim-op loopt een aantal duidelijke oversteekplekken voor lopende kinderen. Zij moeten bij het oversteken dan ook gokken op de welwillendheid en/of oplettendheid van fietsers en automobilisten aangezien je in een 30km zone altijd rekening dient te houden met overstekende kinderen. Helaas is in de afgelopen weken al een aantal keren gebleken dat het recht van de sterkste/brutaalste/ snelste regeert op dit stuk weg wat dus ook weer niet ten goede komt aan de veiligheid.

23032018 Verkeerssituatie 2

Toen ik als omwonende gechoqueerd was over de situatie en de gemeente een mail stuurde over het dreigende gevaar voor iedereen die zich daar in de buurt voortbeweegt, werd mij het volgende antwoord toegezonden.

23032018 Verkeerssituatie 3

De conclusie die ik hieruit opmaakt is dat de gemeenteraad het schijnbaar te druk heeft voor een veilige schoolroute voor de kinderen van de Wicher Zitsema en de Klim-op.

Via deze weg dan ook een oproep aan omwonenden en ouders/verzorgers van kinderen van de genoemde scholen om ook een dringende oproep te doen aan de gemeente om dit zo snel mogelijk op te pakken en de overzichtelijkheid van het kruispunt en schoolroute te verbeteren om (ernstigere) ongelukken te voorkomen!
Aniëla Sirks, Ploegersweg 7

Bron & foto's: Aniëla Sirks (23 maart 2018)