Gemeente komt met kaders voor openbare ruimte na versterking.

In de gemeente Loppersum worden op veel plekken woningen versterkt. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt de openbare ruimte hersteld naar de staat van vóór de versterking. Maar soms zijn er wensen om net wat meer te doen dan enkel herstel. Omdat (ook financieel) niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd, komt de gemeente nu met het Afwegingskader- en Kaderplan Openbare Ruimte. Via dit instrument wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de gemeente omgaat met herstelwerkzaamheden van de openbare ruimte na versterking.

CDA 1

Wethouder Pier Prins (Openbare Ruimte): "Dit instrument biedt ons handvatten om tot een gewogen beslissing te komen. Enerzijds luisteren we graag naar de wensen van inwoners. We merken dat inwoners regelmatig wensen hebben om naast de woningen ook de omgeving aan te pakken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat omwonenden graag willen dat naast herstelwerkzaamheden ook het groen wordt verfraaid. Anderzijds willen we zoveel mogelijk aansluiten op de reguliere onderhoudscyclus. Daarvoor hebben we nu dus een beslisboom. Daarin spelen verschillende factoren mee. Bijvoorbeeld of er onlangs nog aanpassingen gedaan zijn en of het vervangen van de riolering een hoge prioriteit heeft. Ook de verkeersfunctie en de technische staat van wegen spelen een rol.

Op maandagavond 5 maart heeft de raad van de gemeente Loppersum het Afwegingskader- en Kaderplan Openbare Ruimte vastgesteld. Het document is te lezen op www.loppersum.nl.

Bron: Gemeente Loppersum (8 maart 2018) foto toestel Archief