Mag Middelstum scheiden van de gemeente Loppersum?

De ChristenUnie van de gemeente Loppersum gooit zo vlak voor de verkiezingen nog even de knuppel in het Hoederhok. Dorpsgenoot en woordvoerder Bé Prins van de ChristenUnie heeft namens zijn partij schriftelijke vragen aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum gesteld. De fractie wil van burgemeester en wethouders weten of het mogelijk is de gemeente in 2022 op te splitsen en wat daarvoor bestuursrechtelijk moet gebeuren gesteld.

05032018 ChristenUnie

Als het college het afgelopen jaar goed heeft opgelet moet deze vraag (hoewel laat) niet als een grote verrassing komen. Men zal moeten weten dat er onder de bevolking van Middelstum grote tegenzin is tegen deze voorgenomen herindeling met Appingedam en Delfzijl. In een enquête die Marko Datema op eigen initiatief (2016) heeft gehouden kwam dit al duidelijk naar voren. Dit onderzoek werd echter niet als representatief beschouwd. Ook op social media geven veel Middelstumers aan niet mee te willen naar DAL maar naar het Hogeland te willen. Het Dagblad van het Noorden besteedde uitgebreid aandacht deze kwestie. Een dorpsgenoot reageerde als volgt: “Ik overweeg voor ’t eerst van mijn leven om op de ChristenUnie te stemmen.

 04012017 Yme Arends

Onder leiding van Yme Arends is er met een aantal dorpsgenoten nog wel geprobeerd om een officiële volksraadpleging te organiseren. Dit is echter onvoldoende van de grond gekomen. De ChristenUnie heeft gedurende het hele proces van herindelen een eigen geluid laten horen.

In de rubriek te Tafel van Zeven ( terug te lezen in ons Nieuwsarchief) valt exact te lezen hoe de deelnemende partijen denken over deze herindeling en welkstandpunt ze hebben ingenomen.

Bron: Team Middelstum-info (5 maart 2018) foto toestel Jannes Klaassen