Oprichting Dorpscoöperatie Middelstum.

Het is verheugend om te constateren dat er zoveel belangstelling was voor de recent gehouden enquête waarbij vragen zijn gesteld betreffende de mening van de inwoners van Middelstum, Huizinge, Toornwerd en Westerwijtwerd omtrent de mogelijk op te richten van een dorpscoöperatie In Middelstum. Met trots presenteert de initiatiefgroep dan ook de resultaten op dinsdagavond 6 maart in Vita Nova in Middelstum. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot ca. 21 uur. U bent van harte welkom!

23022018 Dorpscooperatie Middelstum

Fenna Bolding van het kenniscentrum en adviesbureau CMO STAMM presenteert de resultaten van de enquête. Ruim 360 huishoudens in Middelstum en omgeving hebben de moeite genomen de enquête online of schriftelijk in te vullen en op tijd in te sturen! Er is dan uiteraard ook gelegenheid om hierover vragen te stellen. Tot slot zal de initiatiefgroep op basis van de resultaten een voorstel doen over het vervolg in het traject ‘oprichting dorpscoöperatie Middelstum’.  De oprichting van een dergelijke dorpscoöperatie is tevens een belangrijke voorwaarde om een kans te maken het Hippolytushoes en de professionele zorg voor het dorp te behouden.

De Initiatiefgroep Dorps/Zorgcoöperatie Middelstum bestaat uit de volgende personen: Arjen Hoeber, Diana Klaassens, Gerri Smit, Jacomine Meyling, Marianne Ubbink, Marie-Lou Gregoire, Oeds Odolphi, Pita van der Woude, Truus Smit, Yke Toepoel.

Bron: Dorpscoöperatie Middelstum io (23 februari 2018)