d’ Ol Börg.

Over een paar maanden staat het door het dorp gekozen kunstwerk in het park Asinga. Vorig jaar juli heeft het dorp met grote meerderheid uit de drie genomineerden het kunstontwerp d’Ol Börg van Paul Rinket gekozen. Door het natte najaar moest de realisatie van het kunstwerk uitgesteld worden.

16022018 Ol Borg 0

Samen met de kunstnaar Paul Rinket is de werkgroep “Wie brengt Asingaborg tot leven” blij dat het kunstwerk er over een paar maanden staat. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van Stichting Dorpsbelangen Middelstum, de Culturele Raad Middelstum, de Historische Vereniging en de Commissie Hemony Beiaard Middelstum.

16022018 Ol Borg 1

Bij de ingang van het park staat nu een bord met de afbeelding van het ontwerp en  de logo’s van de subsidie gevers, die dit prachtige project mogelijk maken. Wat hebben we een mooi dorp.

16022018 Ol Borg 2

Bron: Werkgroep “Wie brengt Asinga borg tot leven” (16 februari 2018) foto toestel Jaap van der Laan