Oproep!!! Wie heeft nog foto’s van de winkelpanden in Middelstum?

De winkeltjeswerkgroep van de Historische Vereniging, die het voornemen heeft om binnen afzienbare tijd een boekje uit te brengen omtrent de winkeltjes die de voormalige gemeente Middelstum vroeger rijk was, boekt steeds meer succes. Via oud Middelstumers worden er regelmatig foto’s en verhalen aangeleverd en worden familie leden van voormalige en oud winkeliers door de werkgroep benaderd en vaak veelal thuis bezocht om samen in de albums op zoek te gaan naar mooie foto’s.

25012018 BEweg20 25012018 Grachtstraat 13

Hoewel er al redelijk veel binnen is gekomen van diverse panden, blijven er ook vele vragen tot dusver onbeantwoord. De werkgroep wil graag een zo goed en compleet mogelijk boek maken over de winkeltjes en doet dan ook een beroep op iedereen om zoveel mogelijk materiaal aan te leveren, dit mogen foto’s, scans van foto’s en anekdotes zijn. Als er moeilijk afstand van een foto kan worden genomen en de mogelijkheid niet aanwezig is om ze te scannen dan wil de werkgroep de foto’s graag komen halen en zullen ze de foto’s scannen en weer terug bezorgen.

Onderstaand een aantal foto’s van panden waar nog onduidelijkheid over bestaat en onvoldoende materiaal van aanwezig is bij de werkgroep.

25012018 Winkeltjes 1 25012018 Winkeltjes 2

Klik hierboven op de foto's voor een fotoreportage van deze panden.

Reacties naar: jetzesmit@ziggo.nl  0595-552696 info@keesgeut.nl 0595-552636.

Bron & foto's: Historische Vereniging Middelstum (25 januari 2018)