Genoeg = genoeg!
Groningen is de beloften zat en laat haar ongenoegen blijken 19 januari

Minister Wiebes gaf het tijdens zijn bezoek aan Groningen al aan; ‘Als ik Groninger was zou ik boos zijn’. Daarmee heeft hij de huidige gemoederen goed ingeschat en niet alleen die in Groningen zelf. Astrid Joosten en Annemarie van Gaal noemden het bij Jinek aan tafel deze week al ‘een grote schande’ dat de afhandeling van de schade in het wingewest Groningen zolang op zich moet laten wachten. De beving van afgelopen maandag met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter, heeft weer heel duidelijk aan de oppervlakte gebracht dat er veel gepraat en beloofd is sinds de laatste grote beving in 2012 maar dat er in de tussenliggende zes (6!) jaar niks veranderd is voor de gedupeerden in Groningen. De waardedaling van hun huizen ging wel gewoon door, evenals de angst dat het dak naar beneden zal komen de volgende keer. Je niet veilig voelen in je eigen huis wat doet dat met mensen? De onmacht omdat je weet dat je niet weg kunt uit het gebied zonder goede regeling. En de schade die nu vergroot is aan de huizen en monumenten die in 2012 al werden getroffen ... In deze zes jaar heeft de overheid alleen bewezen dat haar beloften het vertrouwen niet waard zijn. Wat doet dat met de Groningers na weer een zware aardbeving?

12012018 Genoeg

Groningen als wingewest van Nederland hoort er niet meer bij. Geen minister-president Rutte die met spoed terugkomt van reces om zijn zorgen uit te spreken! Wel de lusten en de baten maar niet de lasten en de schade. Dat gevoel overheerst momenteel in Groningen. En hoe erg is het dat je geen vertrouwen meer hebt in je eigen regering? Groningen is boos en wordt steeds bozer. De van nature rustige Groninger heeft zijn en haar grens bereikt en de actiebereidheid is groot!

Daarom zal er een grote gezamenlijke fakkeltocht worden gehouden op vrijdag 19 januari 2018 vanaf 19.30 uur op de Vismarkt in Groningen. Milieudefensie haakt hier bij aan maar ook andere partijen als het Gasberaad, Houd Groningen Overeind en grote instellingen als het UMCG roepen op tot een gezamenlijk protest waarbij iedereen (ook buiten de provincie) welkom is om zijn solidariteit te tonen. Het GBB hoopt dat iedereen massaal gehoor zal geven aan de oproep want niks doen is geen optie meer, genoeg = genoeg!

12012018 Fakkeloptocht 

Groninger Bodem Beweging
De Groninger Bodem Beweging is een vereniging opgericht op 6 november 2009 met als doel het opkomen voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld. Sinds de oprichting van de GBB is het aantal aardbevingen sterk toegenomen, met als hoogte-, (of dieptepunt) de beving van 15 augustus 2012 in Huizinge, en de beving van 30 september 2014 in Ten Boer die tot in de stad Groningen gevoeld werd. Door deze ontwikkelingen is de GBB zich meer gaan richten op de veiligheid van de inwoners, al is de schadeafhandeling onverminderd belangrijk gebleven.

Bron: Groninger Bodem Beweging (12 januari 2018) foto toestel Archief