Hoe gaat het eigenlijk met de roeken?
Loppersum haalt landelijk nieuws met aanpak roeken.

De gemeente Loppersum (één roek per twintig inwoners) pakt de kraai-achtigen met megafoons en laserpennen aan. Volgens de gemeente is vooral het lawaai dat deze kraaiachtigen maken 'een ergernis van veel inwoners'. Roeken zijn naar menselijke maatstaven een van de slimste vogelsoorten. Zoals alle kraaiachtigen kunnen ze rekensommen oplossen en als groepsdieren houden ze er uitgebreide sociale vaardigheden op na, inclusief een rijke woordenschat. En dat gepraat ergert de blijkbaar op stilte gestelde Loppers mateloos. "Mensen vinden de overlast met name vervelend op begraafplaatsen en bij monumenten", zegt een gemeentewoordvoerster. "Naast geluidshinder is er ook sprake van grote hoeveelheden uitwerpselen."

05012018 Roeken 1

Foto: De roekenkolonie nabij Boerdam. De bomen zijn nu nog leeg en kaal. Over een paar maanden zullen hier weer de nodige nesten worden gebouwd door ijverige Roeken. Deze kolonie is een behoorlijk aantal jaren geleden ontstaan toen nesten vanuit het centrum van Middelstum hier naar werden verplaatst.

Er zijn in de dorpen Loppersum, Middelstum en Stedum nesten verwijderd, nestbomen gesnoeid en roeken verjaagd. Het verjagen liet de gemeente over aan boeren, jagers en andere liefhebbers. Dat gebeurde via een oproep op de website.

De vrijwilligers kregen laserpennen, megafoons en vogelafweerpistolen mee. Volgens de gemeente hebben andere vogels dan roeken geen last van het megafoongeluid. De gemeente weet niet uit welk onderzoek die specifieke geluidsgevoeligheid van roeken blijkt. Onder de nieuwe faunawet is het een eitje om een ontheffing te krijgen voor het doden en verstoren van vogelsoorten, ook al zijn er weinig van en gaan ze achteruit. Er zijn nu zo'n 50.000 roeken in Nederland (17.200.000 mensen), waarvan ruim 3200 in de provincie Groningen (585.000 mensen).

05012018 Roeken 2

Het aantal roeken gaat al jaren achteruit, mede door acties zoals deze in Loppersum. Roeken zijn kraaiachtigen en dus gehaat, ook al zouden ze zwijgen en hun poep inhouden. Buiten vogelaars ziet trouwens vrijwel niemand het verschil tussen roeken en zwarte kraaien.

De gemeente blijkt desgevraagd niet te weten hoeveel roeken er binnen de gemeentegrenzen huizen, laat staan hoeveel dat er moeten worden. Ik kom wekelijks in Loppersum en schat het aantal inwoners van de gemeente op 10.000 mensen en 500 roeken.

Bron: Dagblad Trouw van 5 januari 2018. foto toestel Archief