Gemeentegenoot doet onderzoek naar migratie in onze gemeente.

Beste Gemeente-genoot, mijn naam is Peter Heeres en voor mijn afstudeerproject aan de Rijksuniversiteit Groningen doe ik onderzoek naar migratie in onze gemeente als gevolg van de aardbevingen. Ik woon zelf in Wirdum en maak alles net als u van dichtbij mee.

Voor mijn onderzoek heb ik een enquête opgesteld die ik verspreid onder de inwoners van de gemeente Loppersum. Woont u in de gemeente Loppersum en bent u ouder dan 18 jaar? Dan wil ik u vragen of u via onderstaande link mijn enquête wilt invullen en mij wilt helpen afstuderen. Het kost een kleine 5 minuten van uw tijd en uw medewerking wordt erg gewaardeerd. Ik hoop dat u wilt meewerken aan het onderzoek en uw partner/ouders/vrienden en familie (mits ouder dan 18 jaar oud en ook woonachtig in de gemeente Loppersum) wilt vragen om de enquête ook in te vullen.

Gaswinning

Om statistische uitspraken te doen heb ik 600 ingevulde enquêtes nodig. Dit aantal is lastig om bij elkaar te krijgen en ik zou het op prijs stellen als u wilt meewerken aan het onderzoek. Ik heb al erg veel positieve reacties gekregen en ik ben erg dankbaar dat een jongen van de streek kan rekenen op zoveel steun uit zijn omgeving. Doordat ik de aardbevingsproblematiek net als u van dichtbij mee maak, ben ik in staat geweest specifieke vragen in mijn enquête te stellen over grote ergernissen bij bewoners. Vragen als hoeveel deskundigen u al over de vloer heeft gehad, of de lengte van de periode tussen het melden van schade en de daadwerkelijke afhandeling. Maar ook vragen die de angst van bewoners voor aardbevingen meten.

De enquête is anoniem en uw antwoorden zullen enkel voor statistische doeleinden gebruikt worden. Mocht u vragen hebben over de enquête of over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met mij (p.j.heeres@student.rug.nl) of met mijn scriptiebegeleider: dr. V. A. Venhorst (v.a.venhorst@rug.nl).

De enquête is via deze link bereikbaar:

www.thesistools.com/peterheeres 

(de enquête kan zowel via de computer als via de mobiele telefoon geopend en ingevuld worden)

DELEN WORDT GEWAARDEERD #ZEGT HET VOORT!

Bron: Peter Heeres (17 juni 2017) foto toestel Archief