Start inrichting belevingstuin Hamsterborg.

Achter de Hamsterborg in Middelstum wordt de tuin volledig nieuw ingericht. Donderdagmiddag 15 juni was de kick of. Het wordt een belevingstuin voor de bewoners van De Zijlen en omwonenden. De Zijlen wordt met de locatie Hamsterborg koploper binnen het programma Grijs, Groen en Gelukkig dat wordt ondersteund door de nationale Postcodeloterij.

17062017 Belevingstuin 1

Tuin voor ons allemaal
Het welzijn van de bewoners staat bij De Zijlen centraal. Samen, meedoen en elkaar helpen zijn daarbij de belangrijke thema’s. De tuin is hierbij een verbindende factor met de omgeving. We willen graag binnen naar buiten halen en andersom door de omgeving en onze buurtbewoners bij de tuin te betrekken aldus een woordvoerder van De Zijlen.

 17062017 Belevingstuin 2

De inrichting van de tuin is mogelijk dankzij bijdragen van verschillende organisaties, zoals de provincie Groningen, het Loket Leefbaarheid en het SNS fonds Middelstum. Natuur zorgt voor meer welzijn. Met Grijs, Groen en Gelukkig en IVN wil De Zijlen de tuin volop gaan gebruiken en bewoners, ouderen en bezoekers laten genieten van natuurbeleving en de buitenlucht.

Onze fotograaf was bij de kick-off aanwezig en maakte een FOTOVERSLAG.

Bron: De Zijlen (17 juni 2017) foto toestel Janneke van der Laan