Braderie voor Historische Vereniging groot succes.

Net als de vier voorgaande jaren stond de Historische Vereniging ook nu weer op de braderie in de Grachtstraat. Met een zeer uitgebreide fotorijke stand trokken ze ook nu weer de aandacht van de vele bezoekers die de braderie bezochten.

10062017 HVM 200ste 1

Door extra aandacht te schenken aan de winkeltjes uit vervlogen tijden kwamen er ook nu weer veel reacties binnen waar de werkgroep informatie uit kan halen voor het boek dat men daar in de toekomst over uit wil brengen. In de vorige jaren was de ledenwerving altijd een groot succes en aangezien het aantal van 200 leden steeds dichterbij kwam was het bestuur zo optimistisch om alvast een taart bij bakker Post te bestellen voor het 200e lid, want er werd vanuit gegaan dat die tijdens deze braderie zich wel zou aanmelden. Zo halverwege de middag werden deze vermoedens bewaarheid en kon men in de persoon van Geert-Jan Reinders uit Loppersum het heugelijke feit gaan vieren.

10062017 HVM 200ste 2

Dhr. Reinders werd door voorzitter Meindert Schollema van harte welkom geheten bij de Historische Vereniging en overhandigde hem de taart die was voorzien van het logo van de vereniging met daarin de tekst: 200e lid.
Aan het einde van de avond, toen de balans van deze dag werd opgemaakt, kon het bestuur terug kijken op een zeer succesvolle braderie, in totaal heeft de vereniging 17 nieuwe leden kunnen inschrijven.

Bron: Historische Vereniging Middelstum (10 juni 2017) foto toestel Janneke van der Laan