Eerste informatieavond Middelstroom druk bezocht.

Dinsdag 2 mei was het zo ver. De eerste informatieavond van onze coöperatie, in Herberg in de Valk. Het was een druk bezochte avond, er moesten stoelen bij.Nadat Nienke Homan, gedeputeerde van Provinciale Staten, Middelstroom als 10e provinciaal initiatief, een cheque overhandigd had voor de startsubsidie, was het woord aan Martin van de Kooi namens het Groninger Energie Kollektief (GrEK) en de coöperatieve energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). Hij sprak over de noodzaak van de overstap naar duurzame energie in plaats van gas en kolen en het voordeel van energiecoöperaties.

04052017 Middelstroom 4

Pieter Schollema, voorzitter van Middelstroom, vertelde over het ontstaan van Middelstroom, de verschillende doelen die de coöperatie heeft. De eerste actie zal een opwekproject worden in het buitengebied, waar een combinatie van zonnepanelen op een dak en kleine windmolens mogelijk is. Maar, benadrukte hij, niet het bestuur beslist hoe een project er uit gaat zien, niet een of andere instantie, maar de leden.

Wie graag mee wil beslissen over hoe we als dorp duurzamer kunnen worden, welke projecten geschikt zijn etc., moet lid worden. Of je daarna energiedelen wilt of kunt kopen hangt van je persoonlijke situatie af maar je energie lokaal en duurzaam inkopen kan je zelf bepalen. De geplande pauze ging naadloos over in persoonlijke gesprekken, waarin de bestuursleden aan toekomstige leden zo veel mogelijk informatie verschaften. Bij het tafeltje waar men zich aan kon melden als lid was het gezellig druk.

Het aantal leden kunt u zien op onze website www.middelstroom.nl.

Bron: Middelstroom (6 mei 2017) foto toestel Archief