Groot deel fundering brug is klaar.

Een groot deel van de fundering van de brug in Westerwijtwerd is inmiddels klaar (zie foto’s). Het zal echter nog enkele weken duren alvorens de overlast van het omrijden naar Westerwijtwerd van de baan is.

28042017 Brug Westerwijtwerd 1

Ook vorige week was men druk bezig met de brug nabij het huiskamercafé van Westerwijtwerd. Een mooi stukje vakmanschap zoals men daar bezig is. De werklui hebben veel bekijks en vinden het allemaal prachtig.

28042017 Brug Westerwijtwerd 2 28042017 Brug Westerwijtwerd 3

Zodra er meer nieuws is over de vorderingen komen we daar op terug.

Bron: Team Middelstum-info (30 april 2017) foto toestel Yme Arends