Koninklijke Onderscheiding voor Piet Tinus van der Wal.

Burgemeester Rodenboog van de gemeente Loppersum heeft vanochtend een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Piet Tinus van der Wal uit Middelstum. De heer Van der Wal werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

26042017 K O Onderscheiding 1

De heer Van der Wal maakt zich sinds 1972 verdienstelijk voor onderstaande activiteiten en doet de vrijwillige activiteiten altijd met veel plezier en enthousiasme. Hij kan worden gekwalificeerd als 'iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd'.

26042017 K O Onderscheiding 3

Verdiensten:
1972 – 2015 Vrijwilliger, ouderling en voorzitter van de Gereformeerde kerk Middelstum. Betrokkene was actief als jeugdleider en redactielid van de kerkblad. Daarnaast was hij lid en voorzitter van de fusiecommissie en voorzitter van de beroepscommissie. In zijn functie als ouderling was betrokkene in het bijzonder actief bij de besprekingen inzake samenwerking(sverbanden) tussen de Hervormde- en Gereformeerde gemeente Middelstum.
1975 - 1979 Voorzitter van de gymnastiek- en atletiekvereniging M.G.V. te Middelstum
1975 - 2002 Penningmeester van de Uitvaartvereniging Middelstum
1980 – 2000 Secretaris van het woonzorgcentrum Hippolytushoes van de Zonnehuisgroep Noord te Middelstum.
Daarnaast heeft betrokkene zich ingezet voor het behoud van het betreffende woonzorgcentrum.
1994 – 2006 Voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de woningcorporatie Marenland te Appingedam
1997 – 2012 Huisbegeleider en taalcoach bij de Stichting Inburgering en Integratie Delfzijl. (Voorheen Stichting Vluchtelingenwerk Loppersum). Als begeleider was betrokkene verantwoordelijk voor het opbouwen van een vertrouwensband met de vluchtelingen, het verrichten van huisbezoeken, ondersteuning bieden van hulp bij administratieve en financiële zaken
2009 – heden Voorzitter van de CDA-fractie, afdeling Loppersum. Daarnaast was/is betrokkene actief als lid van het provinciale algemeen bestuur van de CDA-fracties, afdeling Groningen
2013 – 2016 Voorzitter van de Historische Vereniging Middelstum.

Daarnaast was/is betrokkene actief als:
Secretaris van de woningadviescommissie van de (toenmalige) gemeente Middelstum
Lid van de gemeenteraad van Middelstum en van de gemeente Loppersum
Penningmeester bij de hospice De Schutse te Appingedam

26042017 K O Onderscheiding 2

Bekijk het FOTOVERSLAG van de feestelijkheden vanmorgen in 't Houkje bij de Gereformeerde Kerk welke door onze fotograaf is gemaakt.

Bron: Gemeente Loppersum (26 april 2017) foto toestel Janneke van der Laan