Wij gaan er hier soepel mee om!
Wie doet er mee met de stoeptekenwedstrijd.?

In artikel 2.42 artikel 2 b van de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) van de gemeente Loppersum staat het volgende te lezen: Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats: “Met Kalk, krijt of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer aan te brengen of te doen aanbrengen”

Ook in de gemeente Loppersum is het dus formeel verboden om met stoepkrijt een tekening op stoep of weg te maken. Nieuwsgierig als we zijn ging Middelstum-info eens informeren bij de persvoorlichter (Carin Pier) van de gemeente Loppersum: “Het staat ook bij ons ook in de APV” vertelt Carin Pier ons. “Maar wij gaan hier in Loppersum soepel mee om. Zo lang er maar geen beledigende of racistische teksten op komen te staan"

23042017 Stoepkrijttekening

Stoeptekenwedstrijd:

Dus alle kinderen (en iedereen die zich nog kind voelt) maak een zo mooi mogelijke stoeptekening met als thema: FEEST (onze Koning wordt immers 50). Maak van deze tekening een duidelijke foto. Stuur deze voor morgenavond (26 april) 20.00 uur naar ons op, dit kan via ons contactformulier.

Geef duidelijk je naam en leeftijd door. Alle tekeningen zullen op Koningsdag op onze site komen te staan. Voor de drie mooiste tekeningen is er een mooie prijs. Worden uitgereikt tijdens het feest van SOOM.

Belangrijk:

Denk wel: zoek een veilige plaats waar je rustig kunt tekenen en waar dus geen druk verkeer is .

De tekening moet actueel zijn en deze maand gemaakt zijn.

Het is natuurlijk mooi dat de maker van de tekening ook op de foto staat.

Wij wensen iedereen veel succes.

Bron: Team Middelstum-info (25 april 2017) foto toestel Jannes Klaassen