Laat Groningen niet zakken!
Nog lang niet alle Groningers hebben getekend!

De actie “Laat Groningen niet zakken” loopt redelijk succesvol maar daar is dan ook alles net mee gezegd. Nog lang niet alle Groningers hebben getekend. Daar kunnen volgens Freek de Jonge nog zeker 150000 handtekeningen bij. Daarom nogmaals aandacht voor deze sympathie actie.

24042017 Laat Groningen Niet Zakken 1

Aardbevingen, veroorzaakt door gaswinning, hebben het leefklimaat in de provincie Groningen voor een groot deel verwoest. Schadeafhandeling stuit op spanning tussen rechtvaardig en rechtmatig. Woningen en gebouwen zijn onveilig. Gedupeerden voelen zich vaak ‘gevangen in een onveilige gevangenis’.

24042017 Laat Groningen Niet Zakken 2

Constateren:
• Dat de aardgaswinning in Groningen tot een catastrofe leidt

• Dat verwevenheid van belangen van overheid en bedrijfsleven en leveringsafspraken spotten met de veiligheid van de inwoners

• Dat zowel vaststelling als afhandeling van de aardbevingsschade door de NAM van de gedupeerde een machteloos, tot eindeloos afwachten gedwongen, slachtoffer maakt

• Dat de consequenties van toekomstige bevingen door overheid en bestuurders onderschat worden

En verzoeken
• Afbouwplan versneld stoppen gaswinning

• 'Generaal pardon' voor alle in behandeling zijnde schades

• Daarna omkering bewijslast in een onafhankelijk schadeproces

• Uitkoopregeling voor iedereen die het gebied wil verlaten

• Scheiding gas en staat

• 
Herstel gemeenschappelijk overleg

• Gasbaten investeren

• Deltaplan dat Groningen koploper maakt in transitie van economie en energievoorziening

• Internationaal kenniscentrum voor milieu in Groningen vestigen.

U tekent toch ook? Kan via onderstaande link.

https://laatgroningennietzakken.petities.nl 

was getekend Freek de Jonge.

Bron: Website laat Groningen niet zakken/Team Middelstum-info (24 april 2017) foto toestel Jannes Klaassen