7 mei pelgrimage door het aardgaswingebied.

Zondag 7 mei wordt er een pelgrimage gehouden door het aardgaswingebied in Groningen. Vanuit verschillende plaatsen gaan groepen te voet en op de fiets op weg naar Bedum, de bedevaartsplaats van de Heilige Walfridus, die bijgedragen heeft aan het bewoonbaar maken van het Groningerland.

22042017 Pelgrimage

Deze pelgrimage wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen. De bedoeling van de pelgrimage is om aandacht te schenken aan de huidige problematiek van de bewoners van dit oude cultuurland. Er is oog voor de schoonheid en de waarde van het gebied. Eeuwenlang hebben mensen hier geleefd en geloofd en het landschap mede vorm gegeven. Hoe kunnen wij daar vandaag aan bijdragen? Tijdens de tocht wordt daarbij stil gestaan.

Er kan worden gestart vanuit Loppersum, Winsum, Middelstum en Groningen. De fietstocht begint in Farmsum. Informatie en aanmelding via de website www.groningsepelgrimage.nl. Als u mee wilt lopen vanuit Middelstum (ong. 10 km), dan kunt u zich aanmelden via mlangenburg@gmail.com  of telefonisch: 0595-551226.

Vertrek is bij de Hippolytuskerk op het Concordiaplein om 14.00 uur.

Bron: Platform Kerk en Aardbeving (22 april 2017) foto toestel Archief