Heropening oorlogsmuseum Middelstum.

In 2015 opende het oorlogsmuseum in Middelstum voor het eerst zijn deuren voor publiek. De belangstelling, en de daar mee gemoeide giften van bezoekers en vele aankopen van de eigenaar zorgden er voor het het museum binnen de kortste keren uit zijn voegen barstte. Nu twee jaar later heeft er een interne verhuizing plaats gevonden. Aanvankelijk zat het museum achter in de schuur, maar is nu verplaatst naar de voorzijde in de voormalige motorclub van Koos en Els Groenewold.

03042017 Oorlogsmuseum Middelstum

Door deze verhuizing is de opzet ruimer geworden en kunnen bepaalde aspecten van de oorlog beter belicht worden. Zo is nu ook alles te zien van Middelstum in oorlogstijd wat er bij het museum voorhanden is. In de vorige situatie bleef er van alles achterwege wat nu niet meer het geval is. De heropening vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 april a.s. Op de zaterdag zullen er ook enkele personen aanwezig zijn gehuld in geallieerde uniformen. Voor meer informatie zie de flyer hierboven.

Bron: Ties Groenewold/Oorlogsmuseum Middelstum (3 april 2017)