Tentdienst gezamenlijke kerken.

Aanstaande zondag, 2 april, organiseren de verschillende kerken in en om Middelstum een gezamenlijk Tentdienst. De Huisband van Ten Boer zal haar medewerking verlenen.

29032017 Tentdienst

Het thema van de dienst is “Geloven is als bouwen”. Wat bouwen met geloven te maken heeft, zult u deze middag gaan ervaren. Leuk voor jong en oud. Het begint om 14:30 uur op het Festival terrein bij Ewsum.

Gratis entree, wel is er een collecte voor de onkosten.

Bron: Gezamenlijke kerken Middelstum e.o (29 maart 2017)