School Kerk Gezinsdienst met als thema sterk en dapper!

Deze dienst is in samenwerking met CBS Wicher Zitsema. De kinderen hebben op school leuke dingen gemaakt rondom het thema: Sterk en dapper! Het beloofd weer een mooie dienst te worden. Er is aandacht voor het verhaal van David en Goliath. De kinderen zullen vertellen wie hun held is en wanneer ben je nu eigenlijk dapper?

15032017-School-Kerk-Gezinsdienst

Iedereen is van harte welkom tijdens de dienst die om 9.30 uur in de Hoeksteenkerk begint.

Bron: PKN Middelstum (15 maart 2017)