Lezing Egge Knol in Vita Nova.

Op uitnodiging van de Historische Vereniging komt Egge Knol een lezing houden met als thema: “Een rijk leven op de Groninger wierden in een onbedijkt land”.

05032017-Lezing-Egge-Knol

Vanaf 600 voor Christus was het mogelijk om op de onbedijkte kwelder van ons gewest te wonen, daarbij was het nodig te wonen op opgehoogde woonplaatsen ofwel wierden. De wierde bewoners waren uitstekend aangepast aan hun landschap waarin zij leefden van veeteelt en akkerbouw. Ze hadden oplossingen voor zoetwater en bij gebrek aan brandhout stookten ze op gedroogde koeiendrek, maar gelet op teruggevonden boerderijen en kostbare voorwerpen was er een zekere welvaart.

05032017-Lezing-HVM

Dit zijn zo enkele onderwerpen die in de lezing op een humoristische wijze naar voren worden gebracht door Dr. Egge Knol, conservator archeologie-geschiedenis van het Groninger Museum.

Bron: Historische Vereniging Middelstum (5 maart 2017)