Hoe nu verder met de herindeling?

Geachte leden van de raad. In een eerder stadium heeft het college u een memo toegezegd waarin wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen die de gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum verbinden aan het besluit tot herindeling van de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond op basis van het GS besluit tot beĆ«indiging van de periode van open overleg op grond van de wet ARHI.

Gemeentehuis van Loppersum foto Jaap

Gebleken is evenwel dat meer tijd nodig is om tot mogelijke gezamenlijke conclusies te komen. Wij hebben u daar recent over bijgepraat. Indien die conclusies zullen leiden tot voorstellen voor herindeling dan kunnen deze in elk geval niet via een realistisch traject per 1 januari 2019 worden uitgevoerd. Daarmee is duidelijk dat in alle scenario's op 21 maart 2018 reguliere verkiezingen voor de gemeenteraad zullen worden gehouden. Om ook onze inwoners te informeren over de voortgang en in hun richting duidelijkheid te verschaffen over de verkiezingen in 2018 bevestigen wij de met u gedeelde informatie met deze
openbare memo.

Namens het college

Bron: Gemeente Loppersum (27 februari 2017) foto toestel Archief