Uitkomsten dorpsschouw in Middelstum.

Half januari is dorpsbelangen Middelstum samen met de gemeente Loppersum op pad geweest in het dorp. Doel van deze rondgang was om in kaart te brengen waar eventuele “knel” punten zijn die volgens inwoners verbeterd zouden kunnen worden. Ook bij onze redactie kwamen diverse meldingen binnen na onze oproep eind vorig jaar. Op 26 januari j.l werden deze punten door dorpsbelangen en de gemeente besproken. Hieronder een opsomming (van de punten die bij ons gemeld zijn) en wat de uitkomst er van is.

1) De Akkerstraat is aan vernieuwing toe. Er is veel overlast van kuilen in de weg.

Afhandeling: Aangezien er nog bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden t.b.v. het versterken van woningen zullen wij op korte termijn geen groot onderhoud aan de Akkerstraat uitvoeren. Het is de bedoeling dat wij in de komende periode de grootste oneffenheden, die gevaar kunnen opleveren voor de weggebruiker, plaatselijk gaan repareren.

12022017-Straatfoto-1 12022017-Straatfoto-2

2) Klaproosstraat. In de rijbaan, met name bij de parkeerplaatsen zitten veel kuilen. Verderop bij de parkeerplekken ook.

Afhandeling: Het is hinderlijk maar niet direct gevaarlijk. Medio 2018 worden hier grootschalig woningen versterkt. We gaan er nu niets aan doen. Alleen als het gevaarlijk is doen we iets. Nadat de woningen zijn versterkt wordt de hele straat opgeknapt.

12022017-Straatfoto-5

3) Rioleringen: De riolering in de Akkerstraat is vaak verstopt. Dezelfde klacht komt ook voor in de Klaproosstraat.

Afhandeling: Wij hebben de hoofdriolen van de Akkerstraat en Klaproosstraat bekeken. De riolering van de Akkerstraat is matig en zal op termijn moeten worden vervangen. De riolering in de Klaproosstraat is goed. De laatste drie jaar hebben wij geen melding gehad over de riolering van de Akkerstraat en één melding in 2016 van de riolering in de Klaproosstraat. Op korte termijn gaan wij geen groot onderhoud uitvoeren aangezien er nog een aantal woningen moeten worden versterkt. Daarna zullen wij ,waar nodig ,onderhoud gaan plegen.

12022017-Rioolinspectie

4) Recreatieve paden: Het schelpenpaadje vanaf Klaproosstraat naar de Appelhof (ingang de Wilster) Klaproosstraat, is erg smal. Verzoek is om het pad te verbreden en de gaten aan te vullen.

Afhandeling: Het schelpenpaadje vanaf Klaproosstraat naar de Appelhof (ingang de Wilster) is verbreed en geëgaliseerd.

12022017-Straatfoto-4 12022017-Straatfoto-3

5) Aan de Florastraat blijven na een regenbui behoorlijke plassen water staan. O.a. bij huisnummer 8. Ook het trottoir is daar niet goed.

Afhandeling: Wij hebben de weg bekeken. Op dat moment was het droog. Wij zullen de weg nog een keer tijdens natte omstandigheden bekijken.

25122016-Florastraat

Het wegdek van de Florastraat tussen school de Wilster en hoek Colpende staat bij regen vol water.

Afhandeling: Wij hebben het voetpad bekeken. Ter hoogte van de school is het voetpad slecht en wij zullen dit gedeelte en het gedeelte bij het zebrapad gaan herstraten. De rest van het voetpad is in een redelijke staat van onderhoud.

Het voetpad aan de Florastraat tussen de school de Wilster en hoek Colpende is in slechte onderhoudsstaat.

Afhandeling: Het voetpad is plaatselijk hersteld.

12022017-Gelamaningalaan 

Het wegdek van de Gela Manningalaan is slecht en op de kruising met Colpende blijft na regenval een plas water staan.

Afhandeling: Aangezien er nog bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden t.b.v. het versterken van woningen zullen wij op korte termijn geen groot onderhoud aan de Gela Maningalaan uitvoeren. Het is de bedoeling dat wij in de komende periode de grootste oneffenheden plaatselijk gaan repareren.

U ziet dat alle klachten die via ons binnen zijn gekomen behandeld zijn door de gemeente Loppersum. Mocht het zo zijn dat u in bovenstaande onvolkomenheden ziet (bv dat werkzaamheden nog uitgevoerd dienen te worden) Neem dan opnieuw contact op met de gemeente. Hier kunt u met al uw klachten terecht omtrent onderhoud in uw woonomgeving.

Bron: Team Middelstum-info (13 februari 2017) foto toestel Archief