Filmvoorstelling in het Hippolytushoes.
Zaterdag 11 februari 14.30 uur.
Cabaret Vrouwenraad Middelstum 1989

Op deze zaterdagmiddag wordt de film vertoond die in 1989 is opgenomen in de zaal van Vita Nova. De vrouwenraad maakt in die film een reis door de tijd van wat ze zoal hebben georganiseerd door de loop der jaren.

05022017-Filmvoorstelling

Op cabareteske manier laten ze de busreisjes, de dansmiddagen en de gebeurtenissen in het dorp de revue passeren. In het stuk wordt niet alleen toneel gespeeld maar er wordt ook veel in gezongen zodat het een musicalachtig geheel is geworden.

De oude VHS band is nu overgezet op een DVD en alle liederen die er in gezongen worden zijn ondertiteld zodat iedereen ze mee kan zingen.

Deze middag is voor iedereen vrij toegankelijk, voor koffie en thee wordt gezorgd.

Bron: Historische Vereniging (5 februari 2017)