Iedereen die dat wil mag een reactie geven.

De raden van de gemeenten Bedum, De Marne Winsum en Eemsmond hebben het herindelingsontwerp BMWE vastgesteld. Met dit ontwerp verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen worden.

31122016-Uw-mening

Om tot een herindeling te komen, moet er een herindelingsontwerp worden vastgesteld. In dit ontwerp staan o.a. de grenzen van de nieuwe gemeente. Iedereen die dat wil kan tijdens de periode (23 januari – 20 maart) van de terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp.

Het herindelingsontwerp is digitaal te raadplegen op:

www.Bedum.nl 
www.DeMarne.nl 
www.Winsum.nl 
www.Eemsmond.nl 

Heeft u als belanghebbende een mening (de grens van deze nieuwe gemeente ligt immers tegen Middelstum aan) dan heeft u het recht om uw mening te geven.

Dit kan op de volgende manier:

Per mail: projectbureau@BMWE-gemeenten.nl 

Per brief aan het college van één van de bovengenoemde gemeentes. (kijk voor het adres op de website)

03012016-Herindeling-1 03012016-Herindeling-2

U kunt ook een mondelinge reactie geven. Maak hiervoor een afspraak met het projectbureau Herindeling. 0595-421075

Bron: Dagblad v/h Noorden (30 januari 2017) foto toestel Archief