Bodemonderzoek zuidelijke deel Middelstum.

Eind 2016 zijn bewoners geïnformeerd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over de start van woninginspecties in Middelstum. Daarnaast wordt ook de bodem onderzocht. De inspecties en grondonderzoeken zijn nodig om vast te stellen of woningen versterkt moeten worden zodat deze beter bestand zijn tegen aardbevingen. Vanaf 1 februari gaat Wiertsema en Partners aan de slag met het grondonderzoek in het zuidelijke deel van Middelstum.

29012017-Grondsamenstelling

‘Sonderingen’
Kennis van de samenstelling van de grond is nodig om een goede sterkteberekening te kunnen maken. De grond wordt onderzocht door ‘sonderingen’ uit te voeren in de openbare grond van de gemeente. Sonderingen zijn grondboringen waarbij de weerstand van de ondergrond wordt gemeten. Dit gebeurt in de bovenste 30 meter van de bodem (zie afbeelding). Zo ontstaat er een goed beeld van de grondsamenstelling en grondopbouw.

De sonderingen worden op goed bereikbare plaatsen gedaan door een sondeerwagen, ter grootte van een kleine vrachtwagen (zie foto). Alle woningen blijven in principe gewoon bereikbaar.

29012017-Sondeerwagen

Vragen?
Om bewoners te begeleiden tijdens het proces heeft de NCG lokale versterkingspunten geopend. Tijdens het inloopspreekuur kunnen bewoners hier terecht met vragen. Binnenkort opent een Versterkingspunt in Middelstum. Tot die tijd staan bewonersbegeleiders van Versterkingspunt ’t Zandt klaar voor de inwoners van Middelstum.

De bewonersbegeleiders van de NCG zijn bereikbaar via:

Telefoon: 088 - 041 4458
E-mail: info@versterkingspuntmiddelstum.nl 

Telefonisch bereikbaar:
maandag 13.00-16.30 uur
dinsdag 9.00-16.30 uur
woensdag 9.00-16.30 uur
donderdag 9.00-16.30 uur
vrijdag 9.00-12.00 uur

Bron & foto's: Nationaal Coördinator Groningen (29 januari 2017)