Peiling: welke dorpsentrees moeten vernieuwd worden?

De gemeente Loppersum is bezig met een aantal praktische verbeterpunten in het kader van Agrologistiek. Met Agrologistiek bedoelen wij het samengaan van landbouwverkeer en overige verkeersdeelnemers. (Zie ook het rapport Uitvoeringsplan Agrologistiek).

26012017-Dorpsentree

Eén van de punten waar we mee bezig gaan zijn de dorpsentrees. Per dorp kunnen we maximaal twee dorpsentrees vernieuwen. We willen de dorpsentrees vernieuwen zodat het duidelijk geaccentueerd wordt dan men een dorp in- en uit gaat. Bovendien moet de entree snelheidsremmend werken.

Om te bepalen welke dorpsentrees we gaan aanpakken, houden we een peiling. Per dorp kunt u eenmalig stemmen op een dorpsentree. De twee dorpsentrees met het meeste stemmen per dorp worden uitgevoerd. Hóe die uitvoering er precies uitziet hangt van een aantal factoren af. In het bovenstaande rapport staan de vier varianten beschreven.

Stemmen
De mening van onze inwoners is voor ons erg waardevol. Dus stem ook, want iedere mening telt! U kunt stemmen tot en met 6 februari via deze link.

Bron: Gemeente Loppersum (26 januari 2017)