Winnaars prijsvraag "Gezondheidscentrum Het Hogeland".

Tijdens het Open Huis van "Gezondheidscentrum Het Hogeland Middelstum" was er de gelegenheid om mee te doen aan een prijsvraag. Aan het einde van de middag werden er twee winnaars getrokken, te weten: Fam. Hazekamp en Fam. Appelboom. Zij ontvingen een waardebon. Een te besteden bij Drogisterij/Parfumerie DIO Marja, de ander bij Bakkerij Henk Post.

21012017-Prijsvraag-Hogeland-1 

Bij Medisch Pedicure Silvia Osinga van Future Wellness and Beauty werd er een pedicure behandeling verloot die is gewonnen door dhr. E. Wiersma een afspraak met hem is inmiddels gemaakt. Ook Cindy Oetara van Logopedie Praktijk Oetara had een leerzame quiz betreffende haar vakgebied.

21012017-Prijsvraag-Hogeland-2

Hieronder vindt u nogmaals de multiple choice vragen met onder aan de juiste antwoorden.

1 Hoeveel assistentes heeft "Gezondheidscentrum Het Hogeland Middelstum":

a. 4: Anastacia, Ingrid, Sebina, Willemiek
b. 5: Ingrid, Sebina, Cora, Willemiek, Mieke
c. 3: Sebina, Willemiek, Ingrid

2 Welke bloemen ziet u op de praktijksite/op de muur in de wachtkamer/flyer met praktijkinformatie:

a. paardenbloemen
b. koolzaad
c. tulpen

3 Op welke dag is er avondspreekuur en waar:

a. donderdag in de praktijk van Grachtstraat 8
b. woensdag in het Gezondheidscentrum
c. dinsdag in de praktijk van Grachtstraat 8

4 Het vitrinekastje in de gang hangt scheef. Waar verwijst dit naar:

a. een dronken architect
b. de aardbevingsproblematiek van Het Hogeland
c. een verkeerde montage

5 Wanneer kunt u de praktijk voor SPOED bellen:

a. 's ochtends
b. de gehele dag
c. 's middags

6 De schilder van het schilderij achter het loket behoorde tot welk Gronings kunstenaarscollectief:

a. De Ploeg
b. Cobra
c. Henk Helmantel

7 Van hoe laat tot hoe laat kunt u uw bestelde medicijnen ophalen:

a. 08.00-10.00
b. 15.30-16.30
c. 16.00-17.00

8 Welke dokter heeft niet op Grachtstraat 8 te Middelstum gewoond:

a. Dr. Gipsy
b. Dr. Verhagen
c. Dr. Klompsma

De juiste antwoorden: 1 = c. / 2 = b. / 3 = a. / 4 = b. / 5 = b. / 6 = a. / 7 = c. / 8 = a.

Bron: "Gezondheidscentrum Het Hogeland Middelstum" (21 januari 2017) foto toestel Archief