Taizédienst in de Hippolytuskerk te Middelstum.

Zondag 5 februari 2017 zal er een taizèdienst worden georganiseerd in de Hippolytuskerk te Middelstum.

18042016Hippolytuskerk

Over de viering:
Dit is een meditatieve viering zoals gebruikelijk is in een kloostergemeenschap te Taizé, een klein dorpje in Frankrijk. Het gebed, het lezen uit de bijbel, de stilte en het herhaald zingen van liederen geven uitdrukking aan het meditatieve karakter.

Over de stilte:
Het is stil in de kerk als u binnenkomt. Er klinkt alleen zachte muziek. Hierdoor kunnen we ons open stellen voor God en elkaar.

Na afloop is er gelegenheid om even na te praten. Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden voor de onkosten van deze viering.

Wanneer: Zondag 5 februari 2017.
Wat: Taizédienst.
Aanvang: 19:00 uur.
Thema: Deel je leven.

Bron: Roely van Leeuwen (18 januari 2017) foto toestel Archief