Bachfeest in de Hippolytuskerk.

In 2011 presenteerde zich een nieuw projectkoor onder leiding van André Cats, dirigent, zanger en gerenommeerd oude-muziekspecialist. Vier motetten van J.S. Bach werden met veel succes op vier plaatsen ten gehore gebracht. Was dit oorspronkelijk voorzien als een eenmalig gebeuren, al snel werd de roep om voortzetting sterker.

Hippolytuskerk-November-2016

Aldus geschiedde en inmiddels is er een soort traditie ontstaan: elk ‘even’ jaar voert het Nieuw Groninger Bachkoor en -orkest de Johannes-Passion uit en de tussenliggende jaren een ander Bachprogramma. In 2017 storten we ons op een feestelijk Bachprogramma rondom zijn Magnificat (bwv 243). Oorspronkelijk werd dit stuk gecomponeerd voor een uitvoering rond Kerst 1723, Bachs eerste Kerst in Leipzig. Tussen de standaarddelen plaatste hij enkele ‘Einlagen’ in kerstsfeer. De latere bewerking uit 1733 had deze invoegingen niet meer en kreeg daardoor een bredere liturgische toepasbaarheid.

 16012017-Magnificat

De toon werd verlegd naar D groot, de gebruikelijke toonsoort voor feestelijke muziek met trompetten en pauken. Eveneens voor kerst samengesteld is de Cantate Gloria in excelsis Deo (bwv 191, ca. 1745). Het ‘Gloria’ uit de welbekende Hohe Messe diende als bron voor de drie delen van deze cantate. Enkele kleine muzikale en wat ingrijpendere tekstuele aanpassingen waren voor Bach voldoende om een welluidende, glansrijke kerkcantate te ‘componeren’! Evenals in de Hohe Messe en het Magnificat bleef de tekst Latijn. Minstens zo feestelijk is Bachs 3e Orkestsuite (bwv 1068). Dezelfde triomfantelijke toonsoort, evenzeer schallende trompetten in de luide delen, waartussen – om even op adem te komen – rustmomenten zijn ingebouwd, waaronder de beroemde ‘Air’.

Kom dit Bachfeest meevieren op: zondagmiddag 29 januari 15.00 u in de Hippolytuskerk in Middelstum
Concordiaplein 1 9991 bb Middelstum.

Bron: M.Addens (16 januari 2017) foto toestel Archief