Veel reacties over herindeling van Middelstum.

Op de laatste dag van 2016 riepen wij u op om uw mening te geven over de op handen zijnde herindeling. Veel mensen reageerden op deze oproep. De meningen liegen er niet om, het over grote deel van de inzenders geeft aan niet bij Delfzijl, Appingedam en Loppersum te worden ingedeeld bij de nieuw te vormen gemeente DAL. We beloofden u alle reacties te plaatsen op onze website. Hieronder alle inzenders die hun mening hebben gegeven.

31122016-Uw-mening

Reacties:

Wim Blanken: De vechtscheiding?

Tja, de voormalige gemeente Middelstum en de huidige gemeente Loppersum, een gedwongen huwelijk uit het verleden waarbij één van de partijen nu wil scheiden. Toch wil de kostwinner niet weten van een scheiding. Het zou niet kunnen, men moet dit niet willen.

Ik wil er niet te veel woorden aan vuil maken. Zeker niet van de fouten uit het verleden. Het beste punt voor het loslaten van de voormalige gemeente Middelstum is al gemaakt. Middelstum is in de verste verten niet georiënteerd op het dorp Loppersum. We hebben als inwoners helemaal niets, maar dan ook helemaal niets met Loppersum, laat staan Delfzijl. Mijn hemel, er gaat zelfs geen bus naar Loppersum. De liefde die er nooit is geweest is nu echt over....

Laat ons eervol uit elkaar gaan. Laat ons samenvoegen met ons Hoogeland, ons Hunsingo. Zoals het bedoeld is, zoals het vroeger goed was.

De gemeentelijke advocaten propaganderen nu dat burgers zich moeten organiseren. Want zonder de massale inzet van de vrije tijd van burgers kan een grensbesluit of goede herindeling niet plaatsvinden. Ik vraag u waarom niet? Daarvoor zit er toch een gemeenteraad?

Bij de gemeente Groningen is een grensbesluit zo genomen.... (KIJK HIER) Dat zou hier dus ook kunnen. Het is dus geen kwestie van de gemeente Loppersum van niet kunnen... echter wellicht wel van niet willen. We zullen zien...

Jibbe van der Laan: Geen gezeur toch en geen vergissing weer. Middelstum bij Hoogeland deze keer.

03012016-Herindeling-1

Patrick Brink: Middelstum is een hoogeland dorp.De Eemshavenweg lijkt me een mooie grens.

Bart Poortinga: Van oudsher horen we bij het Hogeland. Het is de Middelstummers al door de strot geduwd om bij de toenmalige armlastige gemeente Loppersum te horen. De Middelstummers zie je hun boodschappen in inkopen niet in Delfzijl doen. Daarbij komt ook nog eens dat de openbaar vervoerverbindingen naar Uithuizen en Bedum (lijn 61) prima op orde zijn. Wil je naar Delfzijl moeten voor bv werkplein of uitkering en je bent afhankelijk van het openbaar vervoer is dit ook een drama. Nee mijn mening is alles boven de Eemshavenweg is Hogeland!

Sebina Fluks: Inderdaad de herindeling, het is een onderwerp waar veel mensen een mening over hebben. Ik dus ook. Wat doen wij als middelstummers aan de andere kant van de eemshavenweg niet veel. Het is een gedoe als je geen rijbewijs hebt om bij het gemeentehuis te komen. Boodschappen wordt er ook door ons gedaan in Bedum of Uithuizen en niet in Delfzijl of Appingedam. Waarom wordt er niet geluisterd naar wat het dorp wil maar wordt je als dorp gewoon klakkeloos ingedeeld. Het is net of er nummers in het dorp wonen en geen inwoners. Wij hebben toch recht van spreken? Ik hoop dat al onze meningen er toe doen en dat de gemeente Loppersum luistert naar de inwoners.

JW Fluks: Weg van Loppersum, Appingedam/Delfzijl nu het nog kan. Uithuizen is als je het mij vraagt de beste optie. Leg die gemeentegrens langs de Eemshavenweg.

Bolhuis: Middelstum hoort niet bij Appingedam en Delfzijl. De Stad ligt nog dichterbij.. Wij horen bij het hogeland.

Anna de Vries-Maarhuis: Is het financieel haalbaar voor Middelstum. Loppersum zit ook niet stil met de herindeling. Er zijn voor en tegens, veel dingen zullen afgewogen moeten worden.Wat kan bij een gemeente wel en bij de ander niet. Het moet wel een haalbare kaart zijn , dit gaat niet van de ene dag op ander.Geld zal een grote rol gaan spelen. En wat met alle instanties die afhankelijk zijn van Loppersum, denk eens aan de zorg? Wijsheid en verstand zullen voorop moeten.

03012016-Herindeling-2

Erik Huitsing: Zo snel mogelijk de fout van de vorige herindeling herstellen. De oude gemeente Middelstum toevoegen aan Bedum of Eemsmond. Veel betere verbindingen en Onze inwoners zijn veel meer gericht op deze gemeentes. Loppersum is niet slecht maar als we nu het kunnen aanpassen is dat veel beter voor de inwoners van Middelstum.

Berend Tuitman: Ik ben blij dat er iets wordt opgepakt. Het is altijd van oudsher dat we altijd onze zaakje o a Boodschappen en alle andere dingen in Bedum en Uithuizen gingen halen. Niemand kwam op de oostkant van de spoorlijn terecht Toen kwamen we bij de gemeente Loppersum door een herindeling (helaas) maar ik blijf er bij dat we met de herindeling op het hogeland horen en niet nog verder afwijken. Toch hoop ik dat er iets wordt opgepakt om naar de gemeente Uithuizen of Bedum te gaan.

Gretha Medema: Kom maar op met een volksraadpleging. Geen DAL! Hier past Middelstum absoluut niet bij.

Tineke de Vries: Nee zeg, echt niet! We hebben toch niks met Appingedam en Delfzijl! Kantens Usquert en Uithuizen ligt beter.

08012017-Herindeling-1

G. Kolstein: In de 13 jaar dat ik in Middelstum gewoond heb (1997 - 2010) is me o.m. duidelijk geworden dat Middelstum bij Kantens, Usquert en Warffum hoort. O.a. vanwege taal, cultuur en historie. Kortom Middelstum hoort bij het Hoogeland!

Albert Stol: In 1990 is Middelstum tegen haar zin bij de gemeente Loppersum gevoegd. Als oud Middelstummer heb ik echter altijd gemerkt dat de oriëntatie niet richting Fivelingo is. Nu is er de kans om deze historische vergissing teniet te doen en weer aan te sluiten bij Hunsingo. Dit zal echter alleen lukken als vele inwoners en de huidige politieke vertegenwoordigers die in Middelstum wonen zich hier voor in zetten.

S.P. Winter: Appingedam/Delfzijl is zo ver weg. Moet bijna reisvergoeding gaan vragen! Kortom, lijkt me geen goed plan.

Yme Arends: Het is niet te hopen dat middelstum bij Delfzijl en Appingedam komt we hebben daar niks te zoeken we zijn verbonden met het hoogeland.

14102016KaartHoogeland

We hopen u binnenkort te kunnen melden wat of de werkgroep van Yme Arends voor plannen heeft. Volgende week komt men bij elkaar om te kijken welke acties er eventueel ondernomen gaan worden. Wordt dus vervolgd.

Bron: Team Middelstum-info (13 januari 2017) foto toestel Archief