Meedenken over het nieuwe Milieubeleidsplan:
We hebben u nodig!

De gemeente Loppersum heeft duurzaamheid hoog op haar prioriteitenlijst staan. Zo willen we een begin maken om minder afhankelijk te worden van bijvoorbeeld gas als bron van energie. Ondersteuning bieden aan lokale initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van energiecorporaties past bij deze gedachte. Bewustwording stimuleren we door evenementen te organiseren, gericht op duurzaamheid en milieu.

10012017-Duurzaamheid

Aandacht voor milieu
Duurzaamheid betekent ook blijvende aandacht voor het milieu. Wij handelen duurzaam in de geest van de millennium-gemeente. Ons afval wordt steeds efficiënter ingezameld en verwerkt. Zo richten we ons meer op hergebruik. Ambities, het beleid voor én richting aan de duurzame ontwikkeling van onze gemeente leggen we vast in het nieuwe Milieubeleidsplan 2016-2020. En daar hebben we u bij nodig!

Enquête
Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken, ons te wijzen op eventuele verbeterpunten en uw eigen duurzame suggesties aan te dragen. Op onze gemeentelijke website staat de komende weken een korte enquête online, waarmee we het afgesloten Milieubeleidsplan willen evalueren en vragen om verbeterpunten en input voor de geactualiseerde versie. Klik hier om de enquête in te vullen. Heeft u geen toegang tot internet of vult u de enquête liever op papier in? Dat kan! Vraag de enquête op via het KlantContactCentrum, telefoonnummer (0596) 548 200.

Denkt u met ons mee? Samen voor duurzaam: Natuurlijk Loppersum!

Bron: Gemeente Loppersum (10 januari 2017) foto toestel Google