Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Meerjarenprogramma van de NCG:
Een tombola van gemiste kansen!

Het Meerjarenprogamma (MJP) zit gevangen in kaders die door minister Kamp zijn vastgesteld. Met die kaders is de GBB het absoluut oneens, omdat het de acceptatie van het MJP door burgers beperkt en daarmee een succesvolle uitvoering van het MJP frustreet. En ook averechts werkt op het herstel van vertrouwen.

De Gasbel-4

Dat de NAM bij alle regelingen die met bewoners en gemeenten moeten worden getroffen aan de touwtjes blijft trekken, is voor bewoners onverteerbaar. En in het bijzonder dat de NAM de uitvoering van herstel en versterking meebepaalt. Het schade afhandelingsproces wordt verbeterd; een positief punt daarbij is de komst van een arbiter bij patstellingen met behoud van het beroep op de rechter. De komst van een burgersteunpunt en de beoogde zorgvuldigheid en betrokkenheid van bewoners bij de verstevigingsoperatie worden ook als positieve punten gezien.

Gegeven de te beperkte speelruimte voor de Nationaal Coordinator Groningen (NCG) kan de GBB op een algemeen niveau zich vinden dat er dergelijk MJP komt. Echter voor de bewoners zijn er een fors aantal pijnpunten in het MJP. De belangrijkste ervan zijn direct verbonden met de veel te grote rol van de NAM.

Het volledige verslag van het MJP kunt u HIER LEZEN.

Bron: Groninger Bodem Beweging (19 december 2015) foto toestel Archief