Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Planning uitvoering herinrichting Middelstum fase 3.

De gemeente Loppersum deelde ons mee dat de planning voor het uitvoeren van de derde fase van de herinrichting Middelstum later van start zullen gaan. De reden hiervan is dat het overleg met de verschillende nutspartijen meer tijd heeft gevraagd dan was verwacht.

Hieronder treft u de herziene planning aan. In de eerste week van 2016 begint Aannemersbedrijf Elzinga uit Uithuizermeeden met werkzaamheden op de kruising Trekweg/Burchtstraat. Het gevolg van deze latere start zal zijn dat de uitvoering van fase drie na de bouwvakvakantie in 2016 wordt afgerond.

19122015Planningfase3herinrichting

Klik op het plaatje hierboven voor een groot formaat van de planning.

Met vragen over de uitvoering (planning, overlast, algemeen) van de werkzaamheden, verzoeken wij u direct contact op te nemen met de toezichthouder van de gemeente Loppersum, de heer J. Kramer, telefoon 06 51834844 en per e-mail j.kramer@loppersum.nl. De heer Kramer is vanuit de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de herinrichting Middelstum.

Namens aannemer Elzinga is het eerste aanspreekpunt de heer P. van Regteren, telefoon 06 24237460. U kunt bij hem terecht met vragen over de bereikbaarheid van uw perceel en met vragen en klachten over de uitvoering van het werk.

Bron: Gemeente Loppersum (19 december 2015)