Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Kerstavond in Middelstum.
Een hemelse vredesmissie.

Op donderdagavond 24 december is er in de Hippolytuskerk te Middelstum een gezamenlijke kerstnachtsamenkomst, aanvang 21.00 uur; let op ; gewijzigde aanvangstijd! Het thema van deze samenkomst is: “Een hemelse vredesmissie.” Voorganger is ds. P.A. Slager van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Middelstum. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Chr. muziekvereniging “Concordia” o.l.v. van Jouke Hoekstra. Organist is Jan Zuidhof.

14122015Hippolytuskerk kerst

Er worden twee collectes gehouden. De eerste collecte is voor ZOA. ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. De missie van ZOA laat zich samenvatten in drie woorden HULP HOOP HERSTEL.
De tweede collecte is voor de onkosten van de samenkomst.

Dit jaar wordt voor het eerst aan de voorbereiding van de kerstnachtsamenkomst deelgenomen door een vertegenwoordiger van de Cederborg te Middelstum. Zoals tot nu toe gebruikelijk wordt de samenkomst voorts georganiseerd door de Protestantse Kerk Nederland Middelstum, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Middelstum, de Christelijk gereformeerde kerk Kantens-Middelstum en de Doopsgezinde gemeente Middelstum.

De gezamenlijke kerken nodigen iedereen van harte uit om in de kerstnacht samen te komen in de Hippolytuskerk.

Bron: Gezamenlijke kerken Middelstum (14 december 2015) foto toestel Archief