Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Oplevering Hippolytushal Middelstum uitgesteld.

Op vrijdag 11 december 2015 heeft college van B&W van Loppersum besloten dat ze zich gaan beraden op juridische stappen jegens hoofdaannemer Windgroep en onderaannemer Rottinghuis in verband met het niet opleveren van de nieuwe sporthal.

Hippolytushal-2

Wethouder Bé Schollema;' De oplevering van de nieuws sporthal in Middelstum heeft inmiddels al een vertraging van zes maanden op gelopen. Tot voor kort waren de problemen van technische aard. Nu is ons ter ore gekomen dat de Windgroep een betalingsachterstand heeft bij onderaannemer Rottinghuis. Als betrokken partij hebben wij bemiddeld en trachten wij tot een oplossing te komen. Dit is tot op heden helaas niet gelukt. Dit is vooral vervelend voor de gebruikers en de inwoners van Middelstum. Deze vertraging heeft zijn weerslag op o.a. de gebruikers van de sporthal, maar ook op de voorbereidingen van het zwemseizoen van het naast gelegen zwembad.

Hippolytushal-4

Ik betreur deze situatie, maar we zijn hierbij helaas afhankelijk van de Windgroep en Rottinghuis. Mochten we er in overleg niet uitkomen, dan gaan we juridische maatregelen treffen.'

Bron: Gemeente Loppersum (11 december 2015) foto toestel Archief