Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Op weg naar een nieuwe dorpsvisie voor Middelstum.

In 2015 eindigt de periode van de dorpsvisie 2005-2015 “In balans voor de toekomst”. De projecten uit de dorpsvisie zijn zo goed als gerealiseerd. Voor Stichting Dorpsbelangen Middelstum (SDM) is dit het moment om een nieuwe dorpsvisie op te stellen voor de periode 2016-2020.

10122015dorpsvisie-3 10122015dorpsvisie-4

De gemeente Loppersum heeft in 2013 de notitie “Middelstum Centraal” opgesteld. Deze notitie biedt concrete acties om de positie van Middelstum als centrumdorp te versterken en biedt antwoord op de krimp, de vergrijzing en veranderingen in de zorg. Middelstum Centraal is daardoor een goede basis voor de nieuwe visie van SDM. SDM heeft aansluiting gezocht bij deze (visie)notitie. Voor de komende periode zetten wij in op projecten om de positie van Middelstum als aantrekkelijk centrumdorp te behouden en te versterken.

10122015dorpsvisie-5

De aardbevingsproblematiek heeft een grote invloed op het wonen in de regio. De overheid heeft gekozen voor de inzet van een overheidsdienst om te komen tot maatregelen om het veilig wonen te garanderen. Onder leiding van een nationaal coördinator wordt de komende jaren gewerkt aan veilig en duurzaam wonen en wordt geïnvesteerd in het versterken van de regionale economie. SDM ziet deze inzet als een kans en zoekt naar projecten die hier bij aansluiten. Het versterken is ook een bedreiging, als er geen rekening wordt gehouden met het behoud van de het karakter van het dorp en het behoud van het dorpsgezicht.

10122015dorpsvisie-1

Hoe komen we naar een nieuwe dorpsvisie?
Stap 1. We hebben een concept dorsvisie opgesteld waarin 3 thema’s centraal staan, per thema hebben we opgeschreven wat we willen bereiken, en hoe we dat willen bereiken.

10122015dorpsvisie-2

Stap 2. Deze thema’s hebben we gepresenteerd op de duurzame markt op Ewsum zaterdag 26 september. Ruim 70 inwoners hebben aangegeven welke thema’s en onderwerpen zij belangrijk vinden, en hebben tevens nieuwe punten aangedragen.

Op basis van de inbreng van de bewoners hebben wij een concept visie opgesteld,
waarin we de activiteiten die als het belangrijkst worden gevonden als eerste oppakken.

Stap 3. We bespreken de visie met de gemeente, het thema zorg bespreken we met o.a. met alle huisartsen, de Zijlen en Hippolytushoes.

Stap 4. We presenteren de concept- visie begin volgend jaar.
Daar wordt u nog voor uitgenodigd.

Uitslag enquête op de streekprocuktenmarkt bij Ewsum.

Bron & foto's: Dorpsbelangen Middelstum (10 december 2015)