Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Oefening baart kunst.
"Golden Hippies" geven kerstoptreden voor volle zaal.

Wat hebben we samen een prachtige optreden gehad met u als luisteraar en als koorlid. Zoveel mensen zijn er getuige van geweest van ons optreden op maandag 30 november jongstleden. Liederen, gedichten, mondorgel, samen zang alles is voorbij gekomen.

07122015GoldenHippies-1

Het is zo belangrijk om samen te zingen, dat hebben we nu ook na dit optreden vaak gehoord. Dank u wel voor uw aanwezigheid, en dat u er zo van genoten heeft in alle opzichten. Het koor gaat vanaf nu weer repeteren met heel andere liederen, en zo hoort dat ook.

07122015GoldenHippies-2

 

Van harte welkom op de maandagmiddag van 14.30 uur- 15.45 uur. Half januari gaan wij weer aan het zingen. Tot ziens.

Onze fotograaf was aanwezig bij het optreden van de "Golden Hippies" en maakte van deze bijzondere avond een FOTOVERSLAG.

Bron: Anna de Vries- Maarhuis (7 december 2015) foto toestel Janneke van der Laan