Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Realisatie groenplan begraafplaats
gestart door geschenk familie Muurling.

In samenwerking met Landschapsbeheer Groningen, gemeente Loppersum en de vrijwilligersgroep “Herstel begraafplaats” is een plan gemaakt om de begraafplaats in Middelstum een meer parkachtig aanzien te geven door het aanbrengen van aantal nieuwe bomen en planten.

 28112015begraafplaats-01 28112015begraafplaats-02

Vrijdagochtend is door de medewerkers van Groencentrum Freek van der Wal reeds een begin gemaakt met de realisatie van dit plan door er een treurwilg te planten. De Salix Sepulcralis ‘Chrysocoma’ geschonken door de familie Muurling is een bekende treurwilg die veel op begraafplaatsen voorkomt en een imposante boom wordt met breed treurende takken.

In het voorjaar zal ter bescherming rondom de boom nog een cortenstalenrand worden aangebracht die het maaien er omheen vergemakkelijkt.

Bron & foto's: Vrijwilligers begraafplaats Middelstum (28 november 2015)