Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Stichting leert kinderen over ontstaan oorlogen.

Vandaag (vrijdag 27 november) presenteert de recent opgerichte Stichting Vredesonderwijs Nederland (SVN) zichzelf door middel van een eigen website en Facebookpagina. Gezien de steeds toenemende sociale en maatschappelijke onrust, een alarmerende toename van vluchtelingen en wereldvrede bedreigende ontwikkelingen vandaag de dag lijkt dit initiatief aan de behoefte te voldoen.

27112015Vredesonderwijs

'Zelf denken in plaats van na-denken'
Voor Bert van Vondel, initiatiefnemer en medeoprichter, betekent dit professionalisering en opschaling van het werk als gastdocent dat hij de afgelopen 10 jaar heeft verricht. In de afgelopen jaren heeft Van Vondel op naar schatting zo'n 500 scholen binnen en buiten de Groninger provinciegrenzen op eigen en inzichtelijke manier het verhaal over en van oorlog(en) en de achtergronden ervan belicht. Zelf-denken in plaats van Na-denken is een van de opdrachten die hij aan zijn (jonge & oude) toehoorders meegeeft, zoeken naar de werkelijkheid in de regenboog van waarheden.

Hongerdiner voor slachtoffers hongerwinter
De presentatiedatum is welbewust gekozen, 27 november (1944) was de geboortedag van zijn zusje Sophia, midden in een van de ergste hongerwinters die Nederland teisterde, zij was een van de naar schatting 125.000 niet-Joodse Nederlanders die daarbij onder kommervolle omstandigheden het leven lieten. Op zijn initiatief werd door burgemeester Pieter Smit van de Groninger gemeente Oldambt op 27 november 2012 tijdens een 'hongerdiner' het eerste hongermonument onthuld.

Bron: Stichting Vredesonderwijs Nederland (27 november 2015)