Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Veel belangstelling voor het boek "Knikkeren in spertijd".

Tijdens de presentatie van het boek Knikkeren in spertijd waren alle stoelen in de theeschenkerij en expositieruimte op Ewsum bezet. Namens de Historische vereniging en het 4 mei comité werd iedereen van harte welkom geheten door Dhr. Schilthuis, een speciaal woord van welkom was er voor de auteur van het boek Dhr. Meile Bakker en zijn echtgenote.

24112015MB-1

In zijn openingswoord stond Dhr. Schilthuis kort stil bij de aanslagen en afschuwelijkheden van de afgelopen weken en legde zo de link naar het boek, dat een beschrijving is van hoe Meile Bakker de Tweede Wereldoorlog in zijn jongensjaren heeft beleefd, en dat de gruwelijkheden van toen nu nog steeds plaatsvinden. Na deze korte bewoording werd het eerste exemplaar overhandigd door de vormgever van het boek Jetze Smit van NoordPRoof Bedum aan Meile Bakker en waren er bloemen voor zijn echtgenote.
Dhr. Bakker stond versteld hoe doeltreffend de omslag van het boek de inhoud weergeeft, het is een donkere ondergrond met daarop in het licht springende knikkers, een compliment voor de vormgever.
Aan de hand van een paar anekdotes uit het boek, dat zich voor het grootste gedeelte in Middelstum afspeelt, werd duidelijk hoe hij in de oorlogstijd zijn kinderlijke geest ontwikkeld, en dat zijn fantasie en verwondering een grote rol spelen.

24112015MB-2

Namens de Historische Vereniging werd door Kees Geut aan Dhr. Hofman een boek overhandigd als respectbetuiging aan de generatie die dit alles heeft meegemaakt, ook Ties Groenewold kreeg een boek aangeboden voor de komende generaties, symboliserend dat de dramatische aspecten van de Tweede Wereldoorlog niet vergeten mogen worden. Dhr. Schilthuis overhandigde ook een boek aan de afgevaardigden van het SNS Fonds Middelstum dat door hun ruimhartige financiële ondersteuning het mogelijk heeft gemaakt om dit boek uit te geven.

24112015MB-3

Na het officiële gedeelte van deze middag werd de bezoekers koffie met iets lekkers, uit de keuken van Ewsum aangeboden, en kregen de vele (oud) Middelstumers de gelegenheid om met de nazaten van "meester" Bakker terug te gaan in de tijd waarin zij opgroeiden. Dat de bezoekers blij waren dat er eindelijk eens een boek is geschreven over 1940-1945 met verhalen wat er zich allemaal in Middelstum heeft afgespeeld bleek naderhand wel aan de verkooptafel, de auteur had het druk met signeren van de boeken.

24112015MB-4

Het boek met 192 pagina's is vanaf nu verkrijgbaar voor € 12,50 excl. verzendkosten via info@historischeverenigingmiddelstum.nl  0595-552636 of Drogisterij Marja Grachtstraat Middelstum.

Van deze middag is een FOTOVERSLAG gemaakt.

Bron en foto's: NoordPRoof Bedum en Historische Vereniging (24 november 2015)